Tábor - Horky

Příměstská část

 

Val v Pintovce

V lese Pintovce v místech nad turist. Baštou vybíhá k Lužnici, příkrý ostroh. V horní třetině jeho nalézá se zajímavý val s příkopem 62 m dlouhým. Dle podání, zachovaného mezi táborskými kruhy o památky se zajímající, považován je za zbytek valu, jímž chráněna byla baterie děl při obléhání Tábora Marradasem r.1621.