Tábor - Horky

Příměstská část

 

Oprava sochy sv. Václava a dveří kapličky na návsi

Požádali jsme město Tábor o zajištění opravy sochy sv. Václava, která se nachází v kapličce na Horkách. Jedná se o poměrně unikátní objekt, přibližně 150 let starou, vyřezávanou sochu v nadživotní velikosti, která je dílem místnho řezbáře. V současné době je v poměrně žalostném stavu a zaslouží si lepší péči.
 
Rekonstrukce kapličky pak bude završena opravou vstupních dveří. Doufáme jen, že opravená kaplička přestane přitahovat různé vandaly, kteří již dvakrát zničili okapový svod.