Tábor - Horky

Příměstská část

 

Plán cyklostezky a chodníku pro pěší nové Horky - staré Horky - Větrovy

Ve spolupráci se zástupci Větrov jsme iniciovali přípravu stavby cyklostezky a chodníku pro pěší, který by propojil nové Horky, staré Horky a Větrovy. Stezka by měla kopírovat stávající silnici III. třídy, začínat u benzinové pumpy a pokračovat přes staré Horky až na Větrovy.
 
Realizace tohoto záměru závisí na úspěšném výkupu potřebných pozemků a tedy zajištění poměrně náročného financování.