Tábor - Horky

Příměstská část

 

Zřízení naučné stezky k dolování stříbra

Město Tábor v současné době připravuje zřízení naučné turistické stezky k dolování stříbra na Táborsku. Stezka bude začínat v Čelkovicích poblíž hotelu Lázně, kde se nacházelo vyústění štoly Jana Nepomuckého. Dále bude pokračovat přibližně v trase této štoly na Horky k místu, kde se nachází zbytky hlavní šachty a odtud polní cestou na Větrovy, kde se nacházelo vyústění větrací šachty.
 
V trase naučné stezky se bude nacházet několik informačních tabulí o historii dolování.
 
Realizace tohoto záměru odvisí od získání finančních prostředků. Uspěje-li žádost města o získání grantu, bude se první etapa stezky budovat již v letošním roce.